Thib 6 Thoob Ntiaj Teb Sib Tham txog VIETNAMESE COV TUB NTXHAIS - Tshooj 1

Hits: 2

Cov lus qhia dav dav

Lub sij hawm npaj: Lub yim hli ntuj 16th - 17th 2021.
Qhov chaw:  Nyab Laj Academy ntawm Kev Tshawb Fawb (VASS) - Tsis Tau Lieu Giai txoj kev, koog tsev kawm ntawv D Dinh, Ha Noi nroog.

             Muaj 10 Panels :

Pawg 1: Qhov teeb meem cheeb tsam thiab thoob ntiaj teb

      Cplaub hau: Assoc. Prof. Dr. NGUYEN HUY HOANG - Lub koom haum rau Southeast Asian Studies, VASS. Tus Lwm Thawj Coj: Prof. Dr. PHAM QUANG MINH - University of Social Science thiab Tib Neeg, VNU Hanoi, thiab Assoc. Prof. Dr. NGUYEN XUAN TRUNG - Lub koom haum rau Is Nrias teb thiab Southwest Asian Studies, VASS. Tus Tuav Ntaub Ntawv: Dr. LE PHUONG HOA - Lub koom haum rau Southeast Asian Studies, VASS.

Txoj Haujlwm 2: Cov Tswv Yim, Kev Ua Haujlwm

      Cplaub hau: Assoc. Prof. Dr. NGUYEN TAI DONG - Lub koom haum ntawm Philosophy, VASS.
      Tus Lwm Thawj Coj: Prof. Dr. DO QUANG HUNG - University of Social Science thiab Tib Neeg, VNU Hanoi, thiab Dr. TRAN TUAN PHONG - Ncig Tshawb Xyuas Nyab Laj Kev Tshawb Nrhiav, VASS.
      Tus tuav ntawv: MA. HOANG MINH QUAN - Lub koom haum ntawm Philosophy, VASS.

Txheej Txheem 3: Kawm Txog Haiv Neeg thiab Kev Ntseeg

      Cplaub hau: Assoc. Prof. Dr. NGUYEN VAN MINH - Lub koom haum ntawm Anthropology, VASS.
     Tus Lwm Thawj Coj: Assoc. Prof. Dr. LAM BA NAM - University of Social Science thiab Tib Neeg, VNU Hanoi, thiab Assoc. Prof. Dr. CHU VAN TUAN - Lub koom haum rau kev kawm kev ntseeg, VASS.
      Tus Tuav Ntaub Ntawv: Dr. BUI THI BICH LAN - Lub koom haum ntawm Anthropology, VASS.

Txoj Haujlwm 4: Kev Kawm, Kev Qhia thiab Kev Tsim Neej Ntawm Tib Neeg hauv Nyab Laj

       Cplaub hau: Assoc. Prof. Dr. LE PHUOC MINH - Lub koom haum ntawm Neeg Asmeskas thiab Middle East Kev Kawm, VASS.
     Tus Lwm Thawj Coj: Prof. Dr. NGUYEN QUY THANH - University of Education, VNU Hanoi, thiab Assoc. Dr. NGUYEN THI HOAI LE - Lub koom haum ntawm Kev Tshawb Fawb Tib Neeg, VASS.
      Tus Tuav Ntaub Ntawv: Dr. NGUYEN THI LE - Lub koom haum ntawm Kev Tshawb Fawb Tib Neeg, VASS.

Txoj Haujlwm 5: Kev Lag Luam, Tshuab thiab Ib Cheeb Tsam

     Cplaub hau: Assoc. Prof. Dr. BUI QUANG TUAN - Ncig Teb Chaws Nyab Laj Kev Lag LuamCov. VOB.
     Tus Lwm Thawj Coj: Prof. Dr. TRUONG QUANG HAI - Lub koom haum ntawm Nyab Laj Kev Kawm thiab Kev Tshawb Fawb Kev Txhim Kho, VNU Hanoi, thiab Assoc. Prof. Dr. NGUYEN CHIEN THANG - Lub koom haum rau Kev Tshawb Fawb European, VASS.
     Tus tuav ntawv: MA. TRAN THI KUV ANH - Ncig Teb Chaws Nyab Laj Kev Lag Luam, VASS.

Vaj Huam Sib 6: Kev Hais Lus, Ntawv Sau

     CDr. NGUYEN VAN HIEP - Prof. Dr. Lub koom haum ntawm Linguistics, VASS.
    Tus Lwm Thawj Coj: Prof. Dr. MAI NGOC CHU - University of Social Science thiab Tib Neeg, VNU Hanoi, thiab Assoc. Prof. Dr. NGUYEN DANG DIEP - Lub koom haum ntawm Cov Ntaub Ntawv, VASS.
     Tus tuav ntawv: Dr. NGUYEN THI PHUONG - Lub koom haum ntawm Linguistics, VASS.

Vaj Huam Sib Luag 7: Xeev thiab Cov Cai

     Cplaub hau: Assoc. Prof. Dr. NGUYEN DUC MINH - Lub koom haum ntawm Lub Xeev thiab Txoj Cai, VASS.
    Tus Lwm Thawj Coj: Assoc. Prof. Dr. NGUYEN THI QUE ANH - Tsev Kawm Ntawv ntawm Txoj Cai, VNU Hanoi, thiab Assoc. Prof. Dr. BUI NGUYEN KHANH - Kawm tiav Academy ntawm Kev Tshawb Fawb, VASS.
    Tus Tuav Ntaub Ntawv: Dr. NGUYEN LINH GIANG - Lub koom haum ntawm Lub Xeev thiab Txoj Cai, VASS.

Vaj huam sib luag 8: Keeb Kwm, Sino- Nom, Archaeology

     Cplaub hau: Assoc. Prof. Dr. DINH QUANG HAI - Lub Koom Haum Keeb Kwm, VASS.
    Tus Lwm Thawj Coj: Prof. Dr. NGUYEN VAN KHANH - University of Social Science thiab Tib Neeg, VNU Hanoi, thiab Assoc. Prof. Dr. NGUYEN TUAN CUONG - Tuam Tsev ntawm Sino-Nom Kev Kawm, VASS.
    Tus Tuav Ntaub Ntawv: Dr. PHAM THI HONG HA - Lub Koom Haum Keeb Kwm, VASS.

Txoj Cai 9: Kab lis kev cai

     Cplaub hau: Assoc. Prof. Dr. NGUYEN THI PHUONG CHAM - Lub koom haum ntawm Kev Tshawb Fawb Kev Tshawb Fawb, VASS.
   Tus Lwm Thawj Coj: Prof. Dr. NGUYEN QUANG NGỌC - Lub koom haum ntawm Nyab Laj Kev Kawm thiab Kev Tshawb Fawb Kev Txhim Kho, VNU Hanoi, thiab Prof. Dr. LE HONG LY - Lub koom haum ntawm Kev Tshawb Fawb Kev Tshawb Fawb, VASS.
    Tus Teev Npe: Dr. VU HOANG HIEU - Lub koom haum ntawm Kev Tshawb Fawb Kev Tshawb Fawb, VASS.

Txoj Haujlwm 10: Cov Teeb Meem Ntawm Kev Sib Raug Zoo

    Cplaub hau: Assoc. Prof. Dr. NGUYEN DUC VINH - Lub koom haum ntawm Sociology, VASS.
   Tus Lwm Thawj Coj: Assoc. NGUYEN TUAN ANH University of Social Science thiab Tib Neeg, VNU Hanoi, thiab Assoc. Prof. Dr. NGUYEN THI MINH NGOC - Lub koom haum ntawm Sociology, VASS.
   Tus Tuav Ntaub Ntawv: Dr. TRAN NGUYET MINH THU - Lub koom haum ntawm Sociology, VASS.

… Txuas ntxiv rau Ntu 2…:

KOJ NTXIV :
◊  Thib 6 Thoob Ntiaj Teb Sib Tham txog VIETNAMESE COV TUB NTXHAIS - Tshooj 2.

LUS CIM :
Source:  Nyab Laj Academy ntawm Kev Tshawb Fawb (VASS).
◊ Bold, khaus, thiab cov ntawv luam loj tau teeb tsa ntawm Ban Tu Thu - thanhdiavietnamhoc.com.

NTUJ TU TU THƯ
07 / 2021

(Xyuas 80 lub sij hawm, 1 mus ntsib niaj hnub no)
en English
X